Activiteiten:
Beckx Holding B.V. is de maatschappij, die dient als houder van aandelen in andere bedrijven. Dit in een rol als investeerder/beheerder/bestuurder. In eerste instantie opgericht als beheerder en bestuurder van ENJOB Group B.V.

Deze B.V. is verder bedoeld om te investeren in andere (al dan niet nog op te richten) ondernemingen. Alle (beginnend) ondernemers met lucratieve ideeën zijn ten alle tijden uitgenodigd, om contact op te nemen om bedrijfsplannen voor te leggen.

Bestuurder/Aandeelhouder van deze BV is:
W.T.J. Beckx (als enig aandeelhouder)